Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Cost study Tissue machine relocation

Cost analyse for relocation of one Tissue machine, country to country. Promt suggested how the relocation could be made including rebuild of process and a new layout. Promt made a cost analysis for the relocated Tissue machine including dismantling, transport, new mill layout, installation, and house as well as time schedule for mill mapping, dismantling, packing, transport, and reinstallation of the equipment. Cost calculations were made for:

  • Relocation
  • Installation
  • Pipes
  • Pumps (new)
  • Civil, new house including foundations
  • Electricity & Instrument mtr.
  • Control systems
  • Transport
  • Tanks (new)
  • Insulation