Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

World-class engineering knowledge

World-class engineering knowledge

We design, upgrade and relocate process industry plants across the globe. And we do it in an innovative and resource-efficient way that contributes to a more environmentally friendly and sustainable society through recycling.

When it’s time to give a process industry plant a better and less resource-intensive future…

... then it's extra smart to talk to us at Promt.

How do you want to develop your process industry plant? Do you want to build a new plant, upgrade, streamline, optimize use of energy, maybe relocate or revitalise used equipment? Whatever you want to do, we at Promt can carry out your project, from start to finish.

Plant design

We design all or parts of process industry projects, mainly in pulp and paper. The work takes place in close collaboration with you as the client, based entirely on your requirements specification.

Plant design

We design all or parts of process industry projects, mainly in pulp and paper. The work takes place in close collaboration with you as the client, based entirely on your requirements specification.

Project management

Each project is unique, we have learned that after all our years in the industry. Therefore, you can also be completely confident that we will lead the project all the way, based on the conditions we have agreed on.

Project management

Each project is unique, we have learned that after all our years in the industry. Therefore, you can also be completely confident that we will lead the project all the way, based on the conditions we have agreed on.

Relocation of process plant

Moving a process line or individual machinery can often be a good solution, seen from several perspectives. It can mean better economy, better use of resources and faster start of production, to give a few examples.

Relocation of process plant

Moving a process line or individual machinery can often be a good solution, seen from several perspectives. It can mean better economy, better use of resources and faster start of production, to give a few examples.

Contact us