Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Project management

We take responsibility for your project, from the start via all parts of the project to the ribbon cutting (or however you want to celebrate that the project is finished). This means a great sense of security for you that we lead the work and maintain contact with subcontractors and everyone else involved in the project.

We take responsibility for:
  • Project management
  • Assembly management
  • Check-out/start-up

Feel free to challenge us

Are you unsure if we work with the type of project that you are planning? Or if our way of working really fits in with what you want to achieve? Feel free to challenge us – we are just a phone call or email away.