Integritetspolicy

PROMT Design AB är ansvarigt för behandlingen av din personliga information, och för att hålla den säker. Vi vidtar naturligtvis lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga uppgifter på bästa sätt, som exempelvis brandväggar, kryptering och åtkomstkontroll till våra lokaler och filer. PROMT värnar om din personliga integritet, och vi arbetar utifrån gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Om GDPR

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla.

Den innebär i korthet

  • en stärkning av din integritet, skydd och tillgång till dina uppgifter
  • ett ökat krav på gallring av uppgifter
  • skärpta krav på medgivande för minderåriga
  • fri rörlighet av personuppgifter inom EU

Det viktigaste med den nya lagen är att du får ökade rättigheter till dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en individ, som till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgift, nätidentifierare, bilder eller videofilmer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Varje åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs med personuppgifter är att anse som en behandling. Exempel på behandlingar av personuppgifter som vi på PROMT gör är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, läsning samt användning. Begränsning, radering eller förstöring är andra exempel som också utgör behandlingar.

Hur länge sparar PROMT personuppgifter?

PROMT lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in.

Vilken information samlar PROMT in om mig?

PROMT samlar in information som hjälper PROMT att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • E-mail
  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Ev. underlag för att leverera offert (företagsadress)
  • Ev. information kopplade till order, avtal eller konversationer

Hur kommer ni använda min information?

PROMT behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick, offerter i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att PROMT tillhandahåller information om de personuppgifter som PROMT har använt och sparat och få åtkomst till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras eller att dina personuppgifter raderas. Du har dessutom rätt att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att PROMT´s begränsar bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Du har även rätt att motsätta dig bearbetning baserad på ett legitimt intresse eller bearbetning för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om PROMT´s bearbetning av dina personuppgifter baseras på samtycke eller uppfyllande av avtal och är automatiserad.

Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående PROMT bearbetning av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att PROMT rättar eller raderar personuppgifter om dig, eller begränsar behandlingen av dessa. Du kan också invända mot PROMT´s behandling av personuppgifter om dig, eller begära dataportabilitet. Notera dock att PROMT inte alltid kommer att ha en skyldighet att tillgodose förfrågningar avseende radering och begränsning, invändningar, eller dataportabilitet.

Bedömningar av dessa rättigheter och PROMT´s rättsliga förpliktelser kommer att göras i varje enskilt fall.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har inrättat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi brandväggar och antivirusprogram för att förhindra intrång. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad.

PROMT’s webbplats använder sig av av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. Det gör att den information du skickar via vårt kontaktformulär krypteras och förblir privat.

Policy för cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Detta används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, såsom inloggning och att minnas vad du gjorde senast du besökte webbplatsen. På denna webbplats, använder vi cookies från för att förbättra din användarupplevelse. Du kan inaktivera cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare.

Google Analytics

På promt.se används cookies från Google Analytics för att mäta besöksstatistik.

Google Analytics är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder sidan. Informationen som genereras av cookien angående ditt användande av webbplatsen kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

På promt.se är IP-anonymiseringen är aktiverad. Det innebär att din IP-adress kommer avkortas inom arean för medlemsstaterna av den Europeiska Unionen eller andra parter till Agreement on the European Economic Area. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen först överföras till en Google-server i USA och avkortas där.

Google kommer använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats, i syfte att utvärdera ditt användande av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatörer och tillhandahålla dem andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändande.

IP-adressen, som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics, kommer inte associeras med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användandet av cookies genom att välja passande inställningar i din webbläsare, vänligen notera dock att om du gör detta kommer du kanske inte ha möjlighet att använda den fulla funktionaliteten av webbplatsen. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Personuppgiftsansvarig

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

PROMT Design AB
Drottninggatan 40
652 25, Karlstad
info@promt.se

Organisationsnummer: 556452-5995