Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Ingenjörs­kunskap
i världsklass

Ingenjörs­kunskap i världsklass

Vi konstruerar, uppgraderar och flyttar process­­anläggningar världen runt. Och vi gör det på ett innovativt och resurssnålt sätt som bidrar till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle genom återbruk.

När en process­anläggning ska utvecklas till en bättre och mindre resurs­krävande framtid...

...då är det extra smart att prata med oss på Promt.

Hur vill du utveckla din process­industri? Bygga nytt, uppgradera, effektivisera, energi­optimera kanske flytta eller använda begagnat? Hur du än vill göra så genomför vi på Promt ditt projekt, från start till mål.

Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av process­anläggning

Ofta kan flytt av en industri eller maskiner vara en bra lösning, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resurs­användning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Flytt av process­anläggning

Ofta kan flytt av en industri eller maskiner vara en bra lösning, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resurs­användning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Kontakta oss