Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

New Tissue machine

New Tissue machine from Metso to Tonic Emballage. Our part of the project was everything outside the Tissue machine. PROMT was responsible for layout and layout co-ordination. Civil guide drawings and co-ordination. Process design from stock preparation, one virgin line 86 ton/24h plus one DIP line 70 ton/24h. Vacuum system, approach system, spray water system, internal water loops, two gas fired boilers, sludge handling system, HVAC system, electrification, instrument and control. Part in project meetings mostly at customer in Algeria and all sub suppliers. Participating in planning for check-out, training, commissioning and Project designed in PDMS