Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Ny Tissuemaskin

Ny tissuemaskin, ”green field”. PROMT var ansvariga för layout, process, byggritningar och samordning.
Processkonstruktion från mäldberedningen till tissuemaskinen, en primamassa linje 86 ton/ 24h och en DIP-linje 70 ton/ 24h. Vakuumsystem, korta- och långa cirkulationen, spritsvattensystem, interna vattenloppar, två gaseldade pannor, slamhanteringssystem, HVAC-system, elektrifiering, instrument och kontroll.
Projektmöten hos kund.

Promt Deltog i montage, utcheckning och uppstart.