Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Reuse of cotton fibres

Feasibility study for a new process line for reuse of cotton fibres from used cloths. The goal was to find a good technical and cost level for the new process line.

Promt translated customer process ideas to reality by using existing process machine solutions and process ideas. Promt made new layouts, new P&ID and process lists. Promt asked for quotation and made a total cost estimate for the whole project from cutting of cloths to drying of cotton pulp.