Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Återvinning bomullsfibrer

Förstudie med kostnadskalkyl av en ny processlinje för återanvändning av bomullsfibrer från använda kläder. Målet med projektet var att hitta en teknisk- och kostnadsnivå för den nya processlinjen.
Promt översatte kundens processidéer till verklighet genom att använda befintliga processmaskinlösningar och processidéer. Promt gjorde nya layouter, P&ID och processlistor. Offerter begärdes in och det gjordes en total kostnadsberäkning för hela projektet från rivning av kläder till torkning av färdig produkt.