Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Flytt av process­anläggning

Det är som alltid en god idé att tänka hållbar resursanvändning och lägre kostnad, inte minst för tung industri. Vi på Promt har lång erfarenhet av demontering och uppgradering av befintliga industrianläggningar världen runt. Vi tar hand om hela processen, från att hitta lämpligt objekt till driftsättning.

Vi kan ansvara för:
 • Lokalisera maskiner
 • Förstudie
 • Utvärdering av utrustning
 • Kartering
 • Demontering
 • Märkning
 • Packning
 • Transport
 • Dokumenthantering
 • Skanning
 • Projektledning
 • Konstruktion för den nya platsen
 • Inköp
 • Process optimering
 • Driftsättning

The Promt Way

Allt behöver inte nytillverkas. Maskiner och material av hög kvalité ska inte skrotas. Återanvändning, hållbar resursanvändning, cirkulär ekonomi … kalla det vad du vill – vi kallar det The Promt Way, vårt bidrag för att tillvarata resurser.

The Promt Way

Allt behöver inte nytillverkas. Maskiner och material av hög kvalité ska inte skrotas. Återanvändning, hållbar resursanvändning, cirkulär ekonomi … kalla det vad du vill – vi kallar det The Promt Way, vårt bidrag för att tillvarata resurser.

Kran och processanläggning

Utmana oss gärna

Är du osäker på om vi arbetar med ett sådant projekt som du har på gång? Eller om vårt sätt att arbeta verkligen passar in för det du vill åstadkomma? Utmana oss gärna – vi är bara ett telefonsamtal eller mail bort.