Flytt av process­anläggning

Det är som alltid en god idé att tänka hållbar resursanvändning och lägre kostnad, inte minst för tung industri. Vi på Promt har lång erfarenhet av demontering och uppgradering av befintliga industrianläggningar världen runt. Vi tar hand om hela processen, från att hitta lämpligt objekt till driftsättning.

Vi kan ansvara för:
 • Lokalisera maskiner
 • Förstudie
 • Utvärdering av utrustning
 • Kartering
 • Demontering
 • Märkning
 • Packning
 • Transport
 • Dokumenthantering
 • Skanning
 • Projektledning
 • Konstruktion för den nya platsen
 • Inköp
 • Process optimering
 • Driftsättning

The Promt Way

Allt behöver inte nytillverkas. Maskiner och material av hög kvalité ska inte skrotas. Återanvändning, hållbar resursanvändning, cirkulär ekonomi … kalla det vad du vill – vi kallar det The Promt Way, vårt bidrag för att tillvarata resurser.

The Promt Way

Allt behöver inte nytillverkas. Maskiner och material av hög kvalité ska inte skrotas. Återanvändning, hållbar resursanvändning, cirkulär ekonomi … kalla det vad du vill – vi kallar det The Promt Way, vårt bidrag för att tillvarata resurser.

Kran och processanläggning

Utmana oss gärna

Är du osäker på om vi arbetar med ett sådant projekt som du har på gång? Eller om vårt sätt att arbeta verkligen passar in för det du vill åstadkomma? Utmana oss gärna – vi är bara ett telefonsamtal eller mail bort.