Anläggnings­projektering

Våra kunder finns främst inom processindustrier som massa- och pappersindustrin. En bransch där vi har en bred kompetens och ett omfattande kontaktnät då vi finns mitt i Sveriges papperscentrum och har vår yrkesmässiga bakgrund från massa- och pappersindustrin.
Men vårt arbetsfält stannar inte där. Vi arbetar även med projekt inom de flesta övriga industrier.

Arbetet med att projektera en anläggning är ett komplext arbete i många steg. Vi tar projektledaransvaret och driver arbetet hela vägen, helt utifrån era kravspecifikationer.

Några exempel på delområden inom anläggnings­projektering som vi kan ansvara för:
  • Förstudier/utvärdering av anläggning
  • Processkonstruktion
  • Layout
  • Mekanisk konstruktion
  • Torn- och tankkonstruktion
  • Stålkonstruktion
  • Rörkonstruktion/MTO
  • Bygglayout
  • Flytt

Energioptimering

Att hålla energiförbrukning- och kostnader på ett minimum, är ett måste för alla. Först och främst för miljön, men även för företagets ekonomi. Vi genomför grundläggande insatser för att skapa en effektiv energianvändning. Vi hittar möjligheter till besparingar, sätt att reducera utsläpp och lösningar för ökad effektivitet. Vi åtar oss uppdrag både som oberoende konsulter eller som projektledare inom er verksamhet.

Utmana oss gärna

Är du osäker på om vi arbetar med ett sådant projekt som du har på gång? Eller om vårt sätt att arbeta verkligen passar in för det du vill åstadkomma? Utmana oss gärna – vi är bara ett telefonsamtal eller mail bort.