Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Hela vägen – hela världen

Vi genomför projekt både i Sverige och internationellt och vi har under åren byggt upp ett stort kunnande och en gedigen erfarenhet från de mest skiftande industri­projekt. Du kan anlita oss hela vägen, från förstudier via designarbetet till att det är dags att ”trycka på startknappen”.

Hela vägen – hela världen

Vi genomför projekt både i Sverige och internationellt och vi har under åren byggt upp ett stort kunnande och en gedigen erfarenhet från de mest skiftande industri­projekt. Du kan anlita oss hela vägen, från förstudier via designarbetet till att det är dags att ”trycka på startknappen”.

Kran och processanläggning

Kompetens och hjärta

När våra kunder utvärderar samarbetet med oss, får vi alltid goda betyg för vår kompetens och inte minst vårt genuina engagemang, oavsett projektets storlek. Alla våra långsiktiga affärsrelationer vittnar också om det.

Kompetens och hjärta

När våra kunder utvärderar samarbetet med oss, får vi alltid goda betyg för vår kompetens och inte minst vårt genuina engagemang, oavsett projektets storlek. Alla våra långsiktiga affärsrelationer vittnar också om det.

Kvalitets- och miljöarbete

När vi pratar om ständig utveckling, så menar vi precis det. Ett exempel är att vi på Promt kontinuerligt ska underhålla och utveckla vårt ledningssystem för Kvalitet & Miljö för att hela tiden kunna bli bättre.

Kvalitets- och miljöarbete

När vi pratar om ständig utveckling, så menar vi precis det. Ett exempel är att vi på Promt kontinuerligt ska underhålla och utveckla vårt ledningssystem för Kvalitet & Miljö för att hela tiden kunna bli bättre.