Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Flytt av ett Tissuebruk

Flytt av ett Tissuebruk från Portugal till Afrika, ”green field projekt”.

Promt utförde:

 • Kartering av befintlig Tissue bruk i Portugal som inkluderar dokumentation samt 3D skanning och märkning av utrustning
 • Utvärdering av befintlig utrustning för återanvändning vid nya anläggningen i Afrika
 • Processberäkning och kapacitetsbedömning för hela Tissueanläggningen
 • Förfrågningsunderlag och inköp
 • Layouter för Tissueanläggningen och DIP-linje för nya siten
 • Basic engineering för ökat kapacitetsmål, 100% ökad kapacitet
 • Fundament och belastningsplaner, byggkonstruktionsritningar
 • Detaljkonstruktion
 • BOP (Balance of plant)
 • Rör, stål och tankar
 • Elektrifiering och instrumentering
 • Teknisk samordning.