Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Flytt av Pappersmaskin ”brown field”

Flytt av en finpappersmaskin från Sverige till Turkiet, ”brown field”.
Pappersmaskinen konverteras till en liner kartongmaskin.
Arbetsomfattning:
– Kartering av ursprungs anläggningen inkl. dokumentation och kontroll av befintliga processystem, framtagning av nya P&ID, utrustningslista och 360°-bilder
– Utvärdering av befintlig anläggning för återanvändning i Turkiet
– Processberäkningar och kapacitet utvärdering för nya anläggningen och ny produkten.
– Märkning av utrustning
– Koordinering av demontage
– Demontage och frakt köpt av kund
– Förfrågningsunderlag
– Inköps underlag
– Layouter för ny området
– Koordinering av ny OCC-linje
– Basic Engineering, ökat kapacitetsmål, 300 % ökning
– Fundament och belastningsplan
– Detaljkonstruktion för nya fabriken
– BOP (Balance of Plan), rörledningar, stål och tankar
– Basic data för elektrifiering och instrumentering
– Tekniska koordinatorer
– Möten och koordinering av andra underleverantörer som Valmet, Kadant, GSPT