Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Flytt av smältverk

Flytt av PMT Bolton smältverk. Kartering, märkning, packning och skeppning av två induktionsugnar, som inkluderar två VIP-enheter (variabelt induktionseffekt), fyra transformatorer, två induktionsugnar och kylsystem. PROMT gjorde installationsritningar för den nya installationsplatsen.