Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Förstudie nytt massabruk Vietnam

PROMT utförde en förstudie åt VNT19 för ett nytt massabruk i Da Nang, Vietnam.
Projektet var ett så kallat ”green field” projekt och basen för projektet byggde på både ny- och begagnad utrustning. Målet var att brukets kapacitet skall nå 250 000 tpa. Promt ansvarsområde var från vedgård till massautlastning. Promt utförde förstudier, konstruktion och masterplan sam samordning. Som grund för nya massabruket användes det nedlagda blekeriet från Tervasaari, Finland, kokeriet från Alizay, Frankrike samt kemikalieåtervinning från Suzukawa, Japan.