Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Installation av grönlutssläckare

Promt utförde installationsritningar för en ny grönlutssläckare, kylare och transportbandssystem i befintlig kausticering. Promt har gjort nya layouter, samordnat utrustning, uppdaterat befintliga P&ID, fundament- och belastningsritningar samt tillverkningsritningar för nya plattformar.

Programvaror: PDMS och Solidworks för design.