Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Ombyggnad av våtänden mesaugn på Nordic Paper

Konstruktions- och tillverkningsritningar för stålkonstruktioner. Konstruktion av rökgaskanaler, rörstöd för rökgaskanaler och stativ för cyklon. Hållfasthetsberäkning av stålkonstruktioner för statiska och vindlaster. Design för lyft av befintligt mesafilter för att placeras på ett nytt stativ av stål samt konstruktion av nytt transportsystem för kalk från mesafilter till mesaugnen.