Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Flytt av pappersmaskin med returfiberlinje, OCC, från Tyskland

Promt utförde flytt av en linermaskin samt en OCC linje från Tyskland till Algeriet. Promt utförde omkonstruktion av alla processystem för en kapacitetsökning från 200 till 400 tpd.
Utökning av kvalitet med white-topliner, liner, fluting och test liner.
PROMT utförde kartering av befintlig maskin i Tyskland. Ny processdesign, scheman, processbalanser för de olika kvaliteterna, fabrikslayout, byggkonstruktion inklusive jordbävningsberäkning och detaljkonstruktion för rör, el och instrument.
PROMT levererade även ny utrustning som tankar, pumpar, omrörare, filter, handventiler och fältinstrument.
Promt deltog i montage, utcheckning och uppstart.